REGULARNE BADANIA – PROFILAKTYKA

facebook instagram

 REGULARNE BADANIA – PROFILAKTYKA  

Profilaktyka zdrowotna ma na celu zapobieganiu chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców dnia codziennego i zdrowego stylu życia

Profilaktyka pierwotna – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka

Profilaktyka wtórna – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie czyli przesiewowe badania skriningowe

Profilaktyka III fazy – zahamowaniu postępu choroby oraz ograniczenie powikłań

Na pierwszej wizycie w naszych gabinetach omawiana jest profilaktyka dnia codziennego m.in. :

  • prawidłowa postawa
  • nawyki toaletowe
  • oddech
  • jak kichać/kasłać
  • jak wstawać/kłaść się
  • jak siedzieć
  • jak podnosić dziecko
  • jak podnosić przedmioty z podłogi

Prawidłowo wykonywane czynności dnia codziennego mogą zapobiec dysfunkcjom dna miednicy oraz wspomóc w fazie ich leczenia.

Każda kobieta na wszystkich etapach życia powinna wiedzieć w jakim stanie jest jej ciało, dno miednicy oraz jak dbać o siebie  🙂