Regulamin

facebook instagram booksy

Od 23.09.2019 roku obowiązuje zaktualizowany regulamin korzystania z usługi gabinetu Dla kobiet od kobiet.

1.      Masaż/trening/terapia są wykonywane przez wykwalifikowane fizjoterapeutki.

2.      Czas trwania wizyty to 1h w tym 55 minut masażu/treningu/terapii/ćwiczeń.

3.      Na wizytę należy przyjść 5 minut wcześniej aby się przygotować.

4.      Na trening/ćwiczenia pacjentki są zobowiązane pojawić się w wygodnych stroju umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń oraz zmiennym obuwiu sportowym. 

5.      Umówiona godzina wizyty jest godziną rozpoczęcia zabiegu i zakończenia wizyty. Spóźnienie pacjenta na wizytę nie przedłuża jej trwania.

6.      Każda pierwsza wizyta pacjentki w gabinecie, jest poprzedzona wywiadem zdrowotnym oraz określeniem celu pacjentki

7.      Jeżeli masz jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do masażu/treningu/terapii/ćwiczeń przedstaw nam je niezwłocznie.

8.      Jeżeli pacjentka jest w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fizjoterapeutkę oraz posiadać zgodę na zabieg od lekarza prowadzącego.

9.      Pacjentem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.

10.  Zabieg będzie przerwana jeżeli zachowanie pacjenta będzie nieodpowiednie do sytuacji i miejsca. W takiej sytuacji opłata za zabieg nie będzie zwrócona.

11.  Masaż całego ciała nie obejmuje miejsc intymnych.

12.  Pacjentka będąca pod opieką lekarza specjalisty, bądź w trakcie leczenia specjalistycznego zobowiązana jest zapytać lekarza prowadzącego o zgodę na wizytę u fizjoterapeuty. 

13.  Fakturę za wizytę wystawiamy do końca miesiąca w którym wizyta się odbyła.

ZASADY ANULOWANIA I PRZEKŁADANIA WIZYT

1.      W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty należy wizytę odwołać lub przełożyć poprzez Booksy lub poinformować gabinet [ tel. 510 495 904 lub e-mail dlakobiet.odkobiet@gmail.com, najpóźniej w dzień roboczy poprzedzający zabieg do g. 13:00. Jeżeli zabieg odbywa się w poniedziałek, zabieg należy odwołać w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający poniedziałek.  

2.      W każdej innej sytuacji odwołania lub przełożenia zabiegu zostanie on liczony jakby się odbył i należy dokonać opłaty za niego lub w przypadku posiadania pakietu zabiegów zabieg zostanie odjęty z pakietu.

3.      W przypadku odwołania (bądź przełożenia) wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie X Regulaminu, kaucja nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę. 

4.      Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wizyty przez gabinet, najpóźniej dzień przed wizytą.

 

Regulamin obowiązujący do dnia 22.09.2019

1. Masaż/trening/terapia są wykonywane przez wykwalifikowane fizjoterapeutki.
2. Czas trwania masażu/treningu/terapii to 1h, w tym 55 minut zabiegu.
3. Czas trwania zajęć w małych grupach to 50 minut.
4. Na zabieg w gabinecie należy przyjść 5 minut wcześniej aby przygotować się do niego. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu, w innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
5. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu.
6. Każda pierwsza wizyta jest poprzedzona wywiadem zdrowotnym i określeniem celu.
7. Jeżeli masz jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do masażu/treningu/terapii przedstaw nam je podczas wywiadu..
8. Jeżeli pacjentka jest w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fizjoterapeutkę i mieć zgodę na zabieg od lekarza prowadzącego.
9. Naszym pacjentem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
10. Zabieg będzie przerwana jeżeli zachowanie pacjenta będzie nieodpowiednie do sytuacji i miejsca. W takiej sytuacji opłata za zabieg nie będzie zwrócona.
11. Trening składa się z rozgrzewki, części głównej i rozciągania.
12. Masaż całego ciała nie obejmuje miejsc intymnych.
13. W przypadku odwołania zabiegu należy to zrobić 24 godziny wcześniej. Zabieg odwołany tego samego dnia jest liczony jakby się odbył i należy dokonać opłaty za niego.
14. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zabiegu najpóźniej dzień przed zabiegiem.