Regulamin

facebook instagram booksy

1. Masaż/trening/terapia są wykonywane przez wykwalifikowane fizjoterapeutki.
2. Czas trwania masażu/treningu/terapii to 1h, w tym 55 minut zabiegu.
3. Czas trwania zajęć w małych grupach to 50 minut.
4. Na zabieg w gabinecie należy przyjść 5 minut wcześniej aby przygotować się do niego. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu, w innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
5. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegu.
6. Każda pierwsza wizyta jest poprzedzona wywiadem zdrowotnym i określeniem celu.
7. Jeżeli masz jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do masażu/treningu/terapii przedstaw nam je podczas wywiadu..
8. Jeżeli pacjentka jest w ciąży ma obowiązek poinformować o tym fizjoterapeutkę i mieć zgodę na zabieg od lekarza prowadzącego.
9. Naszym pacjentem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców.
10. Zabieg będzie przerwana jeżeli zachowanie pacjenta będzie nieodpowiednie do sytuacji i miejsca. W takiej sytuacji opłata za zabieg nie będzie zwrócona.
11. Trening składa się z rozgrzewki, części głównej i rozciągania.
12. Masaż całego ciała nie obejmuje miejsc intymnych.
13. W przypadku odwołania zabiegu należy to zrobić 24 godziny wcześniej. Zabieg odwołany tego samego dnia jest liczony jakby się odbył i należy dokonać opłaty za niego.
14. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zabiegu najpóźniej dzień przed zabiegiem.